Kimyasal Gaz Yıkama Sistemleri (Scrubber)

Gaz Yıkama (scrubber) – 1

Gaz Yıkama (scrubber) – 1

Gaz Yıkama (scrubber) – 1

Gaz Yıkama (scrubber) – 2

Gaz Yıkama (scrubber) – 2

gaz_yikama_sistemi_scrubber (5)

Gaz Yıkama (scrubber) – 2

Gaz Yıkama (scrubber) – 3

Gaz Yıkama (scrubber) – 3

Gaz Yıkama (scrubber) – 3

Kimyasal Gaz yıkamaSistemleri (SCRUBBER)

Sanayi tesisleri ve işletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan zararlı gazların ve kokuların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği bir gerçektir.
Oluşan bu emisyonları ve kokuları gidermek için kurulan sistem gaz arıtma sistemidir.
Firmamız; bu tür tesisler için gereken emiş sistemleri ve yıkama tesislerini, anahtar teslimi olarak taahhüt etmektedir.
Tesisin komple kurulumu, çalışanların eğitimi ve kurulan sistem için teknik destek Aspo tarafından sağlanmaktadır.

Sistem;
Proses → Gaz Absorbsiyonu → Kütle gaz fazından sıvı fazına absorbsiyon yöntemi İle çalışır.
Scrubber çalışmasında ana prensip, atık gazların ‘’raching’’ halkaları altında yıkanmasıdır .
Sistemde gazların sıvılar çerisinde absorbe olması özelliğinden yararlanılır.Emiş fanı ile ortamdan alınan ve ‘’ raching’’ halkaları arasından yukarıya çıkmaya zorlanan gaz yer çekimi kuveti ve yağmurlama sistemi ile aşağı doğru inen su ile ‘’ raching’’ halkalarında karşılaştıklarında parçalanarak sıvı fazda mümkün olan en fazla yüzeyde karşılaştırılır.
Scrubber bacasından çıkan gazlar artık kirletici özelliğini kaybetmiştir.Ancak sıvı faz aside dönüşmüştür.Sıcaklığın ve çözelti konsantrasyonunun etkisi ile son derece koroziftir.
Bu durum sistemin dayanklılığını artırmak, gaz absorbe işleminde sıvı fazın doygunluğunu düşürmek için p.h. değeri yükseltilerek sıvı fazın çevrimde nötr ve baz olması sağlanır (dozajlama).
Scrubberde gaz absorbsuyonunun verimi için gaz hızı , filtreleme boyu, sıvı fazın debisi orantılı olmalıdır.
Egsoz fan debisi atık gazların debisini, basıncı ise filtre içindeki basıncı yenebilecek nitelikte seçilmelidir.İşletme maliyeti düşük ,  bakımı kolay , su tüketimi azdır.
Scrubber ünitesini oluşturan tüm bileşenler yüksek kimyasal dayanıma sahip polipropilen , polietilen malzemeden imal edilerek kimyasalların korozif etkilerine karşı uzun yıllar çalışma garantisi elde edilmiştir.
Bu tür tesisler için gerekli ; Davlumbazlar,Dozaj tankları , Hava Kanal Sistemleri, Aspiratörler, Hava Temizleme, Duman Eliminasyon Sistemleri ve Bileşenleri Aspo Plastik tarafından projelendirme ve anahtar teslimi olarak yapılmaktadır.